AKTIVITETER 2021
Temavecka Höstplantering Frukt & Bär
Datum: 4-Sep-2021 till 12-Sep-2021
Känslan av att skörda sin egenodlade frukt och bär är härlig! - Och det är inte alls svårt. Nu är bästa tiden på året att plantera träd och buskar. Vi ger råd om beskärning, skötsel, sortval och alla andra frågor ni har kring odling. Det finns så mycket roligt och nyttigt vi kan odla! - gojibär, aronia, blåbär, vinbär, krusbär, hallon, björnbär, boysenbär och taybär är bara några exempel som vi lätt kan odla och få stora skördar på. Många av fruktträden och bärbuskarna ger viktig föda till våra bin och insekter. Genom att plantera dessa hjälper vi våra pollinerande insekter och skapar bra förutsättningar för småfåglar, fladdermöss och andra djur