Friland/Växthus tomat Moneymaker

Solanum lycopersicum

En gammal engelsk yrkesodlar-sort. Normalastora röda fruker och hög avkastning. 2-rummiga frukter. Trivs bra i växthus eller på friland i skyddat läge. Växer upp med en stam som skall tjuvas.