Climbing Iceberg/ Schneewitchen Klätter/buskros

En härligt lysande vit klätterros med lång blomningstid. Friskt och grönt bladverk. En fin mild rosdoft. Trivs i full sol. Synonym med Climbing Schneewittchen Zon 1-4

Höjd: 2,5-3 meter

Blomningstid: kontinuerligt