Bee's Paradise Röd Klasblommande rabattros

Floribunda-gruppen

En ros som är mycket populär bland bin och andra pollinerande insekter. Låga, kuddformiga plantor som blommar mycket riktligt länge. Robusta och friska, med ett glänsande, grönt bladverk. En fin kantväxt.

Höjd: 0,5 meter

Blomningstid: kontinuerligt