Sockblomma Sunny and Share

Epimedium

Trivs i sol och skugga. Växer bra på de flesta jordar dock inte på sandjordar. En sort med lång blomningstid. Mycket trevlig marktäckare som är ypperlig i skuggiga lägen under träd där få andra växter trivs. Bildar en tät matta med rötterna, motverkar ogräs väldigt bra. Blad skiftar i brons och grönt. Härdighet A- Övervintrar pålitligt Planteringsavstånd ca 40 cm.

Höjd: 40 cm

Blomningstid: Maj-juli