Axnepeta Neptune

Nepeta nervosa

Fin som kantväxt. Trivs i sol till halvskugga på de flesta jordar. En mycket anspråkslös växt som är mycket populär bland bi, humlor, fjärliar och andra pollinerande insekter. Kan klippas tillbaka på sommaren.

Höjd: 60-70 cm

Blomningstid: Maj-september