Emubuske

Eremophila nivea

En liten buske som härstammar från Australien. Trivs på varm och solig plats, en bra växt för uterum och orangeri. Vinterförvaras ljust och frostfritt.

Höjd: 0,8-1,5 m