Duvbär

Duranta erecta

En klätterväxt som är typisk kring medelhavet, och andra varma länder. Kan bli upp till 6 meter hög och blommar mycket rikligt. Måste i Sverige övervintras inomhus, men kan med fördel stå ute under sommaren.

Höjd: 3-5 meter

Blomningstid: sommarmånaderna