Humle Magnum

Humulus lupulus

Humle är en snabbväxande örtartad klätterväxt. Den kan växa upp till 20 cm på ett dygn vid gynsamma förhållanden. Magnum är en sellekterad hon-klon och alla plantor får större limegröna 'kottar' än arten. Kan trivas både i sol och skugga.

Höjd: 6-7 meter

Blomningstid: juli