Eldkaprifol Honeybelle

Lonicera x brownii

Honeybell (’Bailelle’) är en lättodlad och rikblommande kaprifol med guldgula blommor. Återblommar långt in på hösten och får ibland röda bär. Trivs i sol till lätt skugga. Soligare läge ger rikligare blomning. Växer tacksamt på de flesta jordar, dock ej för blött.

Blomningstid: juli-augusti