Japanskt blodgräs Red Baron

Imperata cylindrica

Torktolerant när etablerad. Trivs i soliga och skyddade lägen på vanlig bra trädgårdsjord. Ett flott japanskt gräs som passar bra som solitär. Tillhör inte de mest härdiga och kan behövas vintertäckas.

Höjd: 40 cm