Goiji-bär (Bocktörne) Sweet Lifeberry

Lycium barbarum

Ett bär fullspäckat med "nyttigheter". Trivs i sol till halvskugga. Anspråklös när det gäller växtplats, men tål ej tunga leriga jordar med höga vattenhalter. Trivs i lättare jordar och tål uttorkning bra. Ger ca 1 kg bär per planta redan andra året. Tål beskärning men behöver det sällan.

Höjd: 150 cm

Blomningstid: juni-juli