Blå säckbuske Emily Brown

Ceanothus thyrsiflorus repens

En delvis städsegrön prydnadsbuske som växter kompakt och utbrett växtsätt. Blommar med blå blommor under försommaren. Trivs i sol till halvskugga i väl dränerade jordar. Torktålig. Ska övervintras i mark på skyddad plats. Bör vintertäckas. Zon 1.

Höjd: 50-80 cm meter

Blomningstid: maj-juni

OBS att varans tillgänglighet kan variera, men att vi gör vårt bästa för att ta hem den åt dig.