Azalea Homebush

Rhododendron Knaphill-gr

Azaleor fäller löven på hösten. Denna sort har ett upprätt växtsätt och är mycket härdig och frisk. En robust sort som är mer tollerant för jordmån än andra Azaleor. Trivs i halvskuggiga lägen på väldränerad och fuktighetshållande jord med lågt pH.

Höjd: 1-2 meter

Blomningstid: Maj