Avenbok

Carpinus betulus

Ett storvuxet fint träd, samma växt som kan användas som häck kan odlas som ett stort fint träd med genomgående stam. Blir mycket gammal. Tål föroreningar bra. Går fint att formklippa. Trivs i sol men tål även en hel del skugga. zon 1-4.

Höjd: 15-18 meter

OBS att varans tillgänglighet kan variera, men att vi gör vårt bästa för att ta hem den åt dig.