Amerikansk strimlönn fk Västeråker

Acer pensylvanicum

Upprättväxande buske eller litet träd, fin som solitär. Trivs i sol till halvskugga. Zon 1-4

Höjd: 3-6 meter