Japansk Magnolia

  Magnolia kobus
 
Växthöjd: 8-10 meter
Blomningstid: april-maj
Kategori: Buskar & träd
Beskrivning: En av de mest robusta magnolior vi har. Blommar i april-maj på bar kvist med snövita blommor. Bildar ett bredväxande träd med knotiga fina grena, speciellt framträdande under vinterhalvåret. Får fina gula höstfärger. Trivs i soligt läge i neutral eller svagt sur jord, tolererar mer lerhaltiga jordar bättre än andra magnolior. zon 1-3 zon 1-3

Buskar