kta Valnt

  Juglans regia
  Broadvieuw
Växthöjd: 12-15 meter
Blomningstid:
Kategori: Frukt & Br
Beskrivning: Ett kulturtrd med mycket gamla traditioner. Broadvieuw r en stort med god avkastning och stora frukter.

Frukt