Himalaya-En

  Juniperus squamata
  Blue Carpet
Växthöjd: 0,3 meter
Blomningstid:
Kategori: Buskar & träd
Beskrivning: Passar bra som marktäckare för slänter, framför och mellan höga och glesa löv- och barrväxter, solitärt eller i grupper i stenpartier och gravplatser. En mycket tålig växt, fin även i kustnära lägen. zon 1-5 C/C 1 m

Buskar