Rödbladig Skogslönn

  Acer platanoides
  Royal Red
Växthöjd: 12-15 meter
Blomningstid:
Kategori: Buskar & träd
Beskrivning: En förbättring av Crimson King med mer kompakt krona och rak stam. Stora blad som är fint röda vid lövsprickning, övergår i mörkt röd/grön färg under sommaren för att avsluta med sprakande höstfärger i orange och rött. Trivs i soliga lägen. Zon 1-4

Buskar