Ölandstok

  Potentilla fruticosa
  Kobold
Växthöjd: 50-60 cm
Blomningstid: juni -okt.
Kategori: Buskar & träd
Beskrivning: En kompakt marktäckande sort. Trivs på de flesta jordar men utvecklas bäst på näringsrika, fuktiga och genomsläppliga jordar. Är mycket torktålig efter etablering. Sund växt som sällan drabbas av sjukdomar. Blomfärgen blir intensivare ju kyligare det är. zon 1-5

Buskar